KREUTZFLASCH GOES GDPR


KREUTZFELD Verein doet ook aan GDPR!

Op 25 mei gaat de algemene wetgeving rond databasebescherming (Algemene verordening Gegevensbescherming of AVG, beter gekend onder de naam GDPR) van start.
Door die regel moeten wij van u opnieuw toestemming krijgen om onze Kreutzflasch te mogen versturen.
Onderaan kan u zich opnieuw inschrijven voor onze Kreutzflasch.


Widget not in any sidebars